Postira su 10 kilometara od Supetra cestom uz more prema Pučišćima.